Privacy & cookiebeleid

Welkom op onze website
Bedankt voor het bezoeken van onze website en uw interesse in onze sieraden. We besteden veel aandacht aan het beschermen van uw persoonlijke gegevens en respecteren deze door middel van onze bedrijfsprocedures. Let op: onze website kan koppelingen bevatten naar websites van andere providers waarnaar deze verklaring met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens niet wordt verstrekt.

Verwerking van gegevens
Wanneer u contact opneemt op deze website verstrekt u actief persoonsgegevens aan Bron Jewelry. Dit betreft gegevens als uw naam, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer.

Daarnaast verstrekt u persoonsgegevens aan Bron Jewelry als u op deze website het 'Brand Book' aanvraagt. Het betreft gegevens als aanhef, naam, straat, postcode, woonplaats, email en telefoonnummer.

Verstrekking aan derden
Voor het verwerken van persoonsgegevens kan Bron Jewelry gebruik maken van andere dienstverleners. Deze dienstverleners zullen optreden als bewerker. Zij mogen de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor de gegevens verkregen zijn. Bron Jewelry sluit met deze bewerkers een bewerkersovereenkomst. Hierin wordt de bewerker verplicht om alle wettelijke bepalingen en de bepalingen uit dit Privacybeleid na te leven. Deze derden partij is: Google analytics

Zijn mijn gegevens goed beveiligd?
Ja, uw gegevens worden adequaat en passend beveiligd conform de eisen in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser op uw computer worden geplaatst. Via deze website kunnen de volgende soorten cookies geplaatst worden:

A. Functionele cookies
Deze cookies worden gebruikt om de website gebruiksvriendelijker te maken door bepaalde gebruikersvoorkeuren op te slaan. Bijvoorbeeld om te onthouden dat u ingelogd bent, bepaalde pagina’s reeds bekeken hebt, meegedaan hebt aan een poll of om bepaalde voorkeuren voor de weergave vast te houden. Deze cookies zijn anoniem.

B. Cookies voor website-analyse
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van een cookie om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Met Google Analytics is een bewerkersovereenkomst met afgesloten. Daarnaast is uw IP-adres anoniem. Uw gegevens worden niet gedeeld met Google. 

C. Overige cookies
Deze website kan mediabestanden van websites van derden zoals bijvoorbeeld Youtube.com bevatten. Bij het afspelen van deze mediabestanden kunnen door deze derden cookies geplaatst worden.

Uitzetten en verwijderen van cookies
Alle browsers bieden de mogelijkheid om in de instellingen of opties aan te geven in hoeverre u cookies toestaat. Als u deze instellingen niet kunt vinden, kunt u de helpfunctie van uw browser raadplegen. Via uw browser kunt u ook de huidige cookies op uw computer bekijken en eventueel verwijderen. Meer informatie overc cookies verwijderen in uw browser: www.browserchecker.nl/cookies-verwijderen

Vragen over privacy
U heeft te allen tijde het recht om aanpassing of verwijdering van uw gegevens te vragen, aan welk verzoek Bron Jewelry redelijkerwijs gevolg zal geven. Hiervoor kunt u contact met Bron Jewelry opnemen via: www.bronjewelry.com/nl/contact. Wij willen u vragen dit verzoek zoveel mogelijk te specificeren, om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Indien u vragen of opmerkingen heeft betreffende het privacybeleid, dan kunt u deze ook richten via bovenstaande link.

Wijziging van dit privacy statement
Bron Jewelry behoudt zich het recht voor om te allen tijde dit privacy statement te wijzigen. Wij adviseren u dan ook om deze verklaring regelmatig op wijzigingen te controleren.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 14-11-2018